-

-


-

     
 

Yerden Isıtma Boru Çapları , 16 mm / 17 mm / 20 mm, Boru Farkları , Boru Dirençleri

Yerden ısıtmada kullanılan boru çapları 16 mm , 17 mm , 20 mm.dir. Günümüzde en fazla 16 ve 17 mm çaplarındaki borular kullanılmaktadır.

20 mm çapındaki yerden ısıtma borusu ısı kayıplarının karşılanamadığı durumlarda kullanılır.

   

evoh oksijen bariyerli boru kesiti

YANDA EVOH OKSİJEN BARİYERLİ BİR BORUNUN KESİTİ GÖRÜLMEKTEDİR.

Bazı üreticilerde EVOH oksijen bariyeri borunun dışında bazılarında ise içindedir.

EVOH oksijen bariyerinin görevi sisteme oksijen alışverişini durdurmaktır.

DANFOSS borularda ise EVOH oksijen bariyeri üzerinde ek bir koruma tabakası daha vardır.

 

Boru hatları kaç metredir ?

Boru hatları 40 ile 120 metre arasında döşenebilir. Fakat her metre borunun bir direnci vardır buda mSS olarak ifade edilir. Boru hatları farklı olunca boru dirençleri de farklı olmaktadır. Sistem sirkülasyonu direncin en az olduğu yerden tamamlanır ve çoğunlukla uzun olan hatlarda sorunlar oluşur . Bunu önlemenin tek yolu ön ayarlı veya reglajlı dediğimiz kollektörleri kullanmaktır.

Sistemdeki her hat farklı döşenir ve ön yarsız kollektör kullanılırsa sistem çalışmayacaktır.

 

Her hattı aynı metrajda döşersek ne tür sorunlar oluşur ?

Bu döşeme şekli ezbere bir döşemedir. Sistemin çalışıp çalışmayacağının garantisi yoktur. Su sirkülasyonu eşit yapılabilir fakat her hattaki mahalin ısı kaybına göre döşenmemişse ısınma da dengeli olmaz.

 

Her alanda aynı aralıklarla mı döşeme yapıyoruz ?

Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Her mahalin ısı kaybı , malzeme ısı geçirgenliği ve istenen ortam sıcaklığı farklıdır. Bu nedenlerden dolayı her mahalde aynı döşeme şekli söylemek mümkün değildir.

 

Yerden ısıtma her mahalin ısı kaybını karşılayarak konfor ısıtmasını sağlayabilir mi ?

Bazı projelerde sağlayamamaktadır. Bu durumda ek önlemler alınmalıdır.

 

Radyatörlerle yerden ısıtma beraber kullanılabilir mi ?

Aynı iç dirençlere sahip ise teorik olarak mümkündür fakat pratikte bu mümkün olmamaktadır . Bunun en önemli nedenlerinden birisi sistemlerin farklı su sıcaklıklarında beslenmesidir. Yerden ısıtma 35 ile 45 C de istenen konfor şartlarını sağlarken radyatörde bu besleme suyu sıcaklıkları yetersiz kalmaktadır. Bu durumlarda kompakt karışım devresi kullanarak bu sorunu çözebilmekteyiz.

 

Yerden ısıtmada ki debi hesabı nasıl yapılır ?

Eskiden fark sıcaklığı 10 C alınırken günümüzde bu sıcaklık 5 C olarak alınmakta ve debiler buna göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle de debi miktarları radyatöre göre çok yüksek olmaktadır.

 

 

16 , 17 , 20 mm boru çaplarında neler değişmektedir ?

16 ve 17 mm yerden ısıtma borularında çapın değişmesi nedeniyle su debileri değişir .17 mm boruda daha fazla su akışı olduğu için taşınan ve iletilen enerjide fazla olacaktır. Boru hesaplamaları üretici firmanın verileri ile yapılmalıdır. Bazı boruların ısı iletim katsayıları daha yüksek olabilmektedir. Isı iletim katsayısının yüksek olduğu borularla daha fazla ısı aktarımı yapılabilmektedir.

Yerden ısıtmada bütün hesaplamalar ısı kaybı ile başlar.

Isı kaybı miktarı belirlendikten sonra boru miktarı ve döşeme şekillerinin hesabı yapılır.

Döşeme şekillerinde birçok değişken olduğundan hesaplamalarda MMO yayınlarındaki veriler kullanılabilir.

Bazı firmalarda ise bilgisayar hesap programı ile oda bazında döşeme şekilleri çıkartılabilmektedir.

Yerden ısıtma hesabı ve uygulaması uzmanlık gerektiren bir iş olduğundan öncelikle doğru projelendirme yapılmalıdır.

 

16 mm boru direnci 17 mm boruya göre daha yüksektir. Daire yada müstakil bir evde bu direnç önemli oranda fark yaratmamasına rağmen büyük metrelerde önemli olabilir.

Boru Dirençleri ve Sirkülasyon Pompası Seçimi ?

Üretici firmaların boru direnç eğrileri olmadan pompa seçimi yapılması uygun değildir.

.Yerden ısıtma sisteminde en uzun hatta göre boru dirençleri hesaplanır ve buradan sirkülasyon pompası seçimi yapılır.

Geçmiş yıllarda cihaz çalışma aralıkları 60/50 C olarak seçilmekteydi , günümüzde ise bu oran 45/40 C hatta 40/35 C aralıklarına kadar inmiş olup sirkülasyon pompası seçimi karmaşık hale gelmiştir.

 

Her sistemde çalışma aralıkları farklı olacağından sistemin bütünü gözönüne alınarak üretici firma katologlarından doğru seçim yapılmalıdır.

Boru dirençleri ve pompa seçimleri uzman ısı mühendislerince yapılmalıdır.

   

Her Grup İçin Boru Uzunlukları Seçimi ?

Her hat için boru uzunlukları sistemin bütünü dikkate alınarak yapılır. Bir daire yada müstakil orta büyüklükteki evler için standart kombi , kazan yada ısı pompası sirkülasyon pompalarının verileri gözönünde bulundurularak yapılır. Burada sınırlayıcı olan cihaz sirkülasyon pompalarıdır.

Diğer büyük projelerde sirkülasyon pompası projeyi yapan mühendisçe seçilir.

   

Boru Direnci Neye Göre Değişir ?

Isıtma sistemlerinde boru dirençleri ;

1. Boru çapına

2. Sıvı akış hızına

3. Boru uzunluklarına

4. Sistemde bulunan armatür ve fittings sayısına ve tipine göre değişir.

   

Yanda KILMA FLEX PE-RT borular için akışkan hızına bağlı boru dirençleri görülmektedir.

 

Sistem seçimlerinde bu eğriler gözönün de bulundurularak seçim yapılır.

 

Sistem seçimleri uzman ısı mühendislerince yapılmalıdır.

KILMAFLEX borular için akış hızına bağlı boru dirençleri

 

danfoss yerden ısıtma boruları , danfoss evoh oksijen bariyerli boru

DANFOSS YERDEN ISITMA BORULARI

EVOH Oksijen bariyeri ortada olduğundan koruma altındadır.

Isıtma gerektirmeden döşenebilir. Buda işçilikten tasarruf sağlar.

200- 250 yada 500 mt.lik kangallarda satılır.

DANFOSS Almanya tesislerinde üretilmektedir.

Soğuk döşeme 5 C hava sıcaklığına kadar geçerlidir.

Boru dönüş çapı : d x 5

 

 

 

 Teknik Malzeme İş Merkezi 1348 Sok. No: 3 / A   Yenişehir – IZMIR-TR
           T : + 90 (232) 458 32 52 (PBX )         Fax: +90 (232) 458 32 54 

 

-

-