-

-Mühendislik Isı Sist.Ltd.Şti.

-

 

tavandan serinletme,duvardan kalorifer,duvardan serinletme,tavandan soğutma

KONERJİ  tavandan ısıtma serinletme,tavandan ısıtma

 

Duvardan ısıtma ve tavandan ısıtma-serinletme sistemleri inşaat halindeki bina ve tesislerde uygulanır. Sistem hesabı için AUTOCAD formatında mimari uygulama projesi gerekmektedir. Uygulama projesi olmadan fiyatlandırma yapamıyoruz. Sistem için öncelikle uygulama projesi yapılmalı daha sonra fiyatlandırma yapılmalıdır. Uygulama projesi ücret karşılığı firmamızca yapılmaktadır.

 

Yer Kalorifer,Yer kaloriferi,yerden kalorifer,yerden ısıtma serinletme,yerden ısıtma ve serinletme,döşemeden ısıtma ve serinletme,döşemeden ısıtma serinletme,ısı,duvardan seriKonerji

DANFOSS döşemeden ısıtma boruları son derece esnek olan DOWLEX 2388 hammaddeden üretilmektedir. Boruların ısı iletim değeri 0.40 W/mK.dır.

DANFOSS ısıtma boruları EVOH Oksijen bariyeri ile korumaya alınmıştır.

   

Konerji Duvardan ısıtma ve serinletmede DANFOSS ürünlerini tercih etmektedir.

DANFOSS boruların ısı iletim değeri 0.40 W/mK.dir. Isıtma ve serinletme hesaplamalarında bu değerler kullanılır.

Duvardan Isıtma hesabı için :

1. Binanın ısı kaybı hesabı yapılır.

2. Yüzey hesabı yapılır

3. Yüzeye düşen m2 kaybına göre aralık seçimi yapılır.

4. Boru ve diğer montaj parçaları hesap edilir.

 

Duvardan ısıtmada bu hesaplamalar dikkate alınarak teklif çalışması yapılır. Bu hesaplamalar bazen günlerce sürebilmektedir.

 

Duvardan Serinletme Hesabı :

Bu hesaplamalar için ısı kazancı hesabı yapılır. Isı kazancına göre boru ve diğer montaj parçalarının hesabı yapılır. Bu hesaplamalar genellikle bilgisayar programı aracılığı ile yapılmakta ve teklif süreci 15 işgününü bulabilmektedir.

 

Duvardan serinletme yapılabilmesi için sistemde ısı pompası kullanılmalıdır.

 

DANFOSS Isıtma Borusu

 

Boru Çapı           : 16 * 2mm

Malzeme            : PE-RT Tip2

Renk                  : Naturel

Isı İletkenliği      : 0.40 W/mK

Oksijen Bariyeri : 5 KATMAN EVOH

Ambalaj             : Karton Kutu

Ambalaj Boyutu : 80*80*20 cm

Boru Boyu          : 250 Mt

İmal Yeri            : Almanya

 

DANFOSS PE-RT EVOH oksijen bariyerli zeminden ısıtma boruları DOWLEX 2388 hammaddeden imal edilmektedirler. Borular son derece esnek olup ısıtma gerektirmeden döşenebilirler.

 

DANFOSS zeminden ısıtmada EVOH oksijen bariyerinin üzerinde ekstra bir daha koruma kaplaması yapılmıştır , böylelikle inşaat yada nakliye aşamasında EVOH oksijen bariyerinin zarar görmesi önlenmiştir.

   

DANFOSS DEBİMETRELİ - OTOMASYONA UYGUN  ISITMA KOLLEKTÖRLERİ

DANFOSS döşemeden ısıtma sistemlerinde debimetreli yada debimetresiz kollektörler kullanılır.

DANFOSS kollektörler prinç malzemeden imal edilmektedirler.

Bütün kollektörler kablolu yada kablosuz termostat kullanımına uygundur.

DANFOSS kollektörler 2 ile 12 ağız arasında imal edilmektedir.

Kollektörlere otomatik hava atıcı , doldurma - boşaltma musluğu ve ana vana takılabilir. Bu tür ek parçaların tamamı DANFOSS imalatlarında mevcutdur.

 

 

KONERJİ Mühendislik Duvardan Isıtma ve Serinletme Sistemleri

 

Duvardan ısıtma nerelerde kullanılır ?

Isıtma ve serinletme ihtiyacın birlikte istendiği yerlerde duvarların yüzey alanı gerekli enerjiyi sağlamaya yetiyorsa kullanılır.

 Duvardan ısıtma çoğu zaman yeterli alanı sağlamakla birlikte özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde duvardan serinletme için daha fazla alana gereksinim vardır. Burada ısı kazancı yapılarak hesaplamalar yapılır.

 Duvardan serinletme ısı pompası ile birlikte kullanılırsa serinletme yapar.

 Duvardan ısıtmada 35-40 C arası her türlü enerji kaynağı kullanılır.

 Duvardan ısıtma ve serinletme sistemi KABA İNŞAAT aşamasında yapılabilir.

 

Firmamız mimari çizimi ulaştırılmayan projelere teklif verememektedir. Lütfen Projenizi bize ulaştırınız

 

MODPAN duvardan ısıtma paneli ile duvardan ısıtma uygulaması

MODPAN Duvardan Isıtma Panelleri

 

Modpan duvardan ısıtma panelleri ısının dışarı kaçmasına engel olur. MODPAN duvardan ısıtma panelleri ile ısı tamamen bina içerisinde kalacaktır.

 

Duvardan ısıtmada kullanılan borular :

Duvardan ısıtmada kullanılan boruların genleşme katsayısı düşük ısı iletim katsayısı yüksek ve aynı zamanda kolay döşenebilen esnek bir boru olması gerekmektedir.

KONERJİ Müh. duvardan ısıtmada DANFOSS boruları kullanmaktadır.

 

Duvardan ısıtma boruları aynı zamanda Oksijen Bariyerli olmalıdır.

 Duvardan ısıtma / serinletme ısıyı eşit olarak dağıtır .

Petekli kalorifer sisteminde su sıcaklığı 80 - 90 derece arasındadır. Peteklerin oda içinde bulunduğu bölge çabuk ısınır ve sıcak hava hızla odanın üst kısımlarına yükselir. Neticede tavan aşırı derecede ısınırken, taban kısmı istenilenden daha soğuk kalır. Bu nedenle, rahat bir ortam sıcaklığına ulaşabilmek için, daha fazla enerji ve zaman harcanır.
Klimaduvarı diye tabir ettiğimiz ile ısınan evlerde borulu verilen su sıcaklığı 35 - 45 C arasındadır. Oda içindeki duvarlara dağıtılan borular, sıcaklığı odanın her tarafına eşit olarak yayar. Böylelikle kendinizi 18 - 20 derecelik oda sıcaklığında bile rahat hissedersiniz.

Duvardan ısıtma / serinletme radyatörlü ısıtma sistemi ile yerden ısıtma sisteminin karma şeklidir. Yerden ısıtma sistemindeki bazı dezavantajlar duvardan ısıtma ile bertaraf edilmiştir. Radyatörlü sistemde yüzeyin az olması nedeniyle oluşan sorunlar duvardan ısıtmada oluşmaz.

Duvardan ısıtmanın en önemli avantajı ısı pompası ile kullanım durumunda serinletme amaçlı olarakda kullanılmasıdır. ISI POMPASI ile hem ısıtma , hem serinletme yapılır. Duvardan serinletmede fan coil yada klima gibi sonuç beklenemez.

Duvardan serinletmede duvar alanı ısıtma ve serinletme ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Duvardan ısıtma , serinletmede sistemin ısıtma konumunda besleme sıcaklığı 35 - 40 C arasında olmalıdır.

Duvardan serinletmede ise besleme suyu sıcaklığı 18- 20 C arasında olmalıdır.

Duvardan ısıtmada su sıcaklığının düşük , duvardan serinletmede su sıcaklığının fancoillere göre yüksek olmasından dolayı alan ihtiyacı fazlalaşacaktır.

 

Duvardan ısıtma / Duvardan Serinletme alan ve boru hesabı nasıl yapılır ?

Duvardan ısıtma ve duvardan serinletmede hesaplamalarda bilinmesi gerekli doneler aşağıdadır.

1. Binanın bulunduğu bölge ( il , ilçe - iklim bilgisi için )

2. Binanın mimari projesi ( odaların iç sıcaklık seçimi için gereklidir)

3. Binanın camlarının özellikleri

4. Binanın duvarlarının yapısı

5. Binanın ayrık mı yoksa bitişik mi olduğu

6. Çatı katında çatı yalıtım bilgileri gereklidir.

MODPAN duvardan ısıtma - serinletme panelleri üzerine sıva yapılarak işlem tamamlanır.

Duvardan ısıtma ve serinletmede işletme şartları

Duvardan ısıtmada maksimum besleme suyu sıcaklığı 38 C olarak alınmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda ki beslemelerde duvarda çatlamalar oluşabilir.

Duvardan serinletme için ortam nemi besleme su sıcaklığını önemli oranda etkiler. Çiğ noktası altında su beslemesi yapıldığında yoğuşma oluşacaktır , bu durum istenmeyen bir durumdur.

Duvardan ısıtma ve duvardan serinleteme çok iyi mühendislik hesabı yapılır. Isıtma için ısı kaybı , serinletme için ısı kazancı hesabı yapılır. Boru ve döşenecek yüzey alanları bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkar.

Duvardan ısıtma ve duvardan serinletme yerden ısıtmaya göre kurulum bedeli daha yüksektir.

 

duvar ısıtma , duvar serinletme

Duvardan ısıtma ve duvardan serinletmenin avantajları

1. Radyatöre göre çok fazla alan kullanıldığı için toz yakmaz.

2. Hava sirkulasyonu radyatöre göre çok daha düşüktür.

3. Her türlü alternatif enerji kaynağı ile ısıtma yapabiliriz. Özellikle güneş enerjisi destekli ısı pompası ile çok ekonomik bir ısıtma sağlar.

4. Hem ısıtmayı hemde serinletmeyi bir arada yapabilir. ( Isı pompası ile ) Ortam sıcaklığı 6-8 arasında aşağı çekilir.

5. Ortamın nem dengesini bozmaz.

6.Yerden ısıtmaya göre daha kısa sürede rejime girer.

Duvardan ısıtma ve duvardan serinletmenin dezavantajları

1. Sistemin hava problemi dikkate alınmadan dizayn ve uygulama yapılması durumunda sistemi çalıştırmak mümkün değildir.

2. Duvarlarda çivi çakılması yada tadilat yapılması durumunda borular zarar görebilir. ( Bu durumda ısıya duyarlı filmlerle gözlem yapılmalıdır )

3. Yerden ısıtmaya göre ısıtma konumunda enerji harcaması daha fazladır ( Isınan hava yükselir ). Radyatöre göre enerji harcaması daha düşüktür.

4. Uygulama için iyi hesaplama ve iyi uygulama gerektirir. Uzman teknisyenlerce yapılamadığı durumlarda gerekli konfor sağlanmayabilir.

5. Yerden ısıtma borularının tamamı duvardan ısıtma ve duvardan serinletmede kullanılmaya uygun değildir.

Duvardan ısıtma boruları duvarları Isıtır , duvarlarda mekanları ....

Duvardan ısıtmada mekandaki bütün yüzeyler radyatör vazifesi görür. Yüzey çok fazla olduğu için düşük sıcaklılardaki bütün kaynaklar kullanılabilir. En büyük problem sistemdeki havanın zor atılmasıdır. Bunun için uygulayıcı teknisyenlerin bu konuda çok tecrübeli olması gerekmektedir. Tavandan ısıtma doğru bir ısıtma tekniği değildir. Isınan hava yükselir. Temel mantık budur.

MODPAN duvardan ısıtma paneli , MODPAN duvardan serinletme paneli

 

 

Duvardan ısıtma duvardan serinletme boruları

Duvardan ısıtma ve duvardan serinletme boruları sistemin çalışma şartlarına uygun seçilmelidir.

Duvardan ısıtmada kullanılan borular eğer serinletme amaçlı kullanılıyorsa ısıtma -serinletme borusu olmalıdır.

Duvardan serinletme boruları soğuk olarak döşenmelidir.

Genleşmeler dikkate alınarak uygulama ve seçimler yapılmalıdır.

Borularda oluşacak havalar kolaylıkla sistemden atılabilmelidir.
 

Duvardan ısıtma Tozlanmayı önler

Petekli kalorifer sisteminde peteklerin kendi sıcaklığı 70 - 80 dereceyi bulur. Ortaya çıkan cereyan, sıcak havanın hızlı dolaşımına neden olur. Bunun neticesinde, oda içinde sürekli hareket halindeki sıcak hava ;

  • odada tozların uçuşmasına

  • peteklerin aşırı tozlanmasına

  • solunum yollarımızın zorlanmasına neden olur.

Klimaduvarı ile ısıtmada, duvarların sıcaklığı 23 - 25 derece arasında kaldığı ve ısı eşit şekilde dağıldığı için, havada çok az akım (cereyan) olur ve  sirkülasyon önlenir.
Bu ise daha sağlıklı bir ısınma anlamına gelir.

 
 

Duvardan Isıtma / serinletme Nasıl Uygulanır ?

 Duvardan ısıtma ve serinletme sistemi PE esaslı borular vasıtası ile uygulanır. Boruların serinletme ve ısıtmaya uygun olması gereklidir. KONERJİ Müh.Ltd. DANFOSS ısıtma  borusunu kullanmaktadır.

 Firmamız duvardan ısıtma ve serinletme sistemlerinde oksijen bariyerli duvardan ısıtma ve serinletme borusu kullanır.

 Duvardan ısıtma ve serinletme sistemi iki amaç için kullanılır.

Duvardan ısıtma : Burada dizayn suyu 35-38 C olarak alınır. Üst kaplama malzemesine göre boru aralığı ve boru miktarı bulunur. Duvardan ısıtmada öncelikle binanın her odasının ısı kaybı miktarı bulunur. Isı kaybı hesabı bir mühendis tarafından yapılmalıdır.

 Isı kaybını binanın özellikleri direkt olarak etkiler. İzmir.de aynı özellikte binada 6000 Kcal çıkan ısı kaybı Erzurum.da 15000 Kcal çıkabilir.

 Isı kaybından sonra borunun özelliklerine göre m2.den aktarılan enerjilerin hesabına geçilir. Burada birçok etmen vardır. Boru içerisinden dolaşacak suyun debisi, suyun sıcaklığı , borunun aralıkları , borunun ısı iletim katsayısı gibi. Bunlar ve odanın olması gereken sıcaklığı dikkate alınarak boru alanı ve miktarının hesabı yapılır.   

 

Duvardan ısıtma Enerji tasarrufu sağlar

Petekli kalorifer sisteminde şu nedenlerden dolayı daha fazla enerji tüketilir.

  • Oda sıcaklığını 20 derecenin üzerine çıkarmak için, su sıcaklığının 70 - 90 dereceyi bulması gerekir.

  • Isının çoğu tavanda birikir

  • Kalorifer peteğinin oda içinde bulunduğu konuma göre, ısı verimliliği düşer

  • Verimlilik ayrıca, pencere altına yerleştirilen peteklerde de yüksek oranda düşer

Klimaduvarlı ısıtmada ısı kaybı çok az olur. Çünkü duvarları ısıtan paneller, odanın değişik yerlerine dağıtılır. Böylelikle, bir noktada yaşanan ısı kaybı diğer noktalar tarafından fazlasıyla telafi edilir. Panellere giren suyun sıcaklığının 35 - 55 derece arasında olması yeterlidir.

 

Duvarlarda yoğuşma olmaz

Yoğuşma olabilmesi için duvarların ısısının 14 derecenin altına kadar düşmesi gerekmektedir.KILMAFLEX soğutma sisteminde duvarlar 17 - 18 dereceye kadar soğutularak 20 - 22 derecelik doğal ortam serinliği elde edilir. Dışarının 35 - 40 derece ısıya sahip olduğu bir ortamda 20 - 22 derecelik iç serinlik ideal serinlik olarak tercih edilmektedir.


Borularda genleşme yapmaz

Isıtma serinletme boruları DANFOSS PoliEtilen Resiztance Temperature olup, sıcak ve soğuk su farkından dolayı genleşme yapmaz.

 

Duvardan ısıtma Havayı kurutmaz

Petekli kalorifer sisteminde ortalama 20 derece ortam sıcaklığına ulaşmak için peteklerin 70 - 90 derece arası ısıtılması gerekmektedir. Bu durum solunan havayı kurutur, nem oranını düşürür. Ağız kuruması, burun tıkanması gibi sorunların yanısıra, başka hastalıklara da yol açabilir.
Klimaduvarlı evlerde duvarın kendisi ısıtılarak sıcaklığın oda içinde durgun kalması sağlanır. Aşırı ve kuru bir hava sıcaklığı oluşmaz. Dolayısı ile nem oranında herhangi bir kayıp söz konusu olmaz, havanın özelliği bozulmaz.

              

 

 

Bizim Tecrübemiz Sizin En Büyük Güvenceniz Olacaktır
1348 Sok. No: 3 / A          IZMIR-TR
Tel: + 90 (232) 458 32 52 ( PBX )          Fax: +90 (232) 458 32 54
 

 

-

© Sitede bulunan fotoğraf ve bilgiler firmamıza ait olup izinsiz kullanılmaması rica olunur.. -