-

-


yerden ısıtma sistemleri bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılmalıdır.


-

   
 

Yerden ısıtma sistemleri de diğer ısıtma sistemleri gibi içerisinde dolaşım suyunun kalitesine bağlı olarak belirli periyotlarda temizlenmelidir.

 

 

Yerden Isıtma sisteminin Bakımı ve Temizliği

Yerden ısıtma sistemlerinde herhangi bir koruyucu yoksa ,kullanılan malzemeler de zaman içerisinde çözülmeler , tortulaşmalar ve paslanmalar oluşur.  Bu tür kirlenmeler döşemeden ısıtmanın performansını düşürecektir.

.Özellikle oksijen bariyersiz boru kullanımında sistem temizliği periyodik olarak yapılmalıdır.

 

Sulu yerden ısıtmada periyodik sistem bakımı  

Borulu sistemin temizliği ile akışkanlık , ilk günkü değerlere yakın olacaktır.

sulu sistem döşemeden ısıtma temizliği
   

Hangi sıklıkla bakım / temizlik yapılmalıdır ?

Bunun için net bir periyot söylenemez. Birçok etkene bağlı olarak bu süre değişebilir. Bu etkenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir.

1. Kullanılan borunun özelliği ve uygulamadaki etkenler : Oksijen bariyerli borularda oksijen alışverişi yok denecek kadar azdır ( tamamen 0 değildir ) . Oksijen bariyeri borunun imalatı sonrası dışına yapılan bir geçirimsizlik kaplamasıdır fakat nakliye ve borunun montajı sırasında çizilmeler oluşabilir bundan dolayı oksijen geçirgenliği başlar . Bazı markalarda oksijen bariyerini korumak için oksijen bariyeri üzerine tekrar bir koruyucu tabaka kaplanır.

Oksijen bariyeri oksijen alışverişini keseceği için boruda tortulaşma oluşmaz. Oksijen bariyersiz borularda hızla tortulaşma başlar ve boruda sirkülasyona engel olmaya başlar. Bu tortular belirli aralıklarla temizlenmelidir.

2. Kullanılan sirkülasyon suyunun kalitesi : Sisteme ne kadar temiz su ilave edilirse sistem ömrü o kadar uzun olur. Özllikle kuyu suları tehlikelidir.

3. Kireçli sular tehlikelidir. Kireçli sulardaki kireç çözeltileri sistemin bazı noktalarına yapışarak sirkülasyonu engeller bunların belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir.

 

Yeni sistem kurulumlarında ilk çalıştırmada sıvı içerisine dondan ve korozyondan koruma için MODPAN TERMSOL veya  korozyon - kireçlenmeden koruma için K32 enjekte edilmelidir.

 

Eski yerden ısıtma sistemlerinde ise öncelikle ısıtma hatlarındaki bütün elemanların öncelikle temizlenmesi gereklidir. Bunun için kullanılacak malzeme HR dir. HR enjektesinden sonra sistem suyu tamamen boşaltılıp K32 enjekte edilmelidir.

yerden ısıtma sistem temizliği ısıtmalı ve basınçlı makina ile yapılır.

Borulu sulu döşemeden ısıtma sistemlerinde temizlik için basınçlı makinalar kullanılır. Sisteme basınçlı ve sıcak su basılarak tortuların dışarı atılması sağlanır. Tortuların çözülebilmesi için su içerisine kimyasal ilave edilir. Sistem temizlendikten sonra isteğe bağlı olarak koruyucu ilave edilir.

 

K32 - Koruyucu , Korozyon Önleyici ve Enerji Tasarrufu Sağlayıcı

yerden ısıtma ve yerden ısıtma hatlarının temizliği

K32 - KORUYUCU

Kazan , kombi , ısı pompası , sıcak tesisat hatları ve tüm ısıtma ekipmanlarının ( termostatik vanalar , pompalar vb... ) korozyon ve kireçlenmeye korunmasını sağlar.

Tesisat da bulunan her 100 litre su için 1 litre ürün kullanılır.

Isıtma sistemlerinde tüm tesisat ekipmanları için demir , alüminyum , PVC , Döküm ve benzeri tüm tesisat tiplerinde kullanılır.

Ambalaj : 2,5 Litre , Made In Germany

Yeni yapılan yerden ısıtma sistemlerine K32 enjekte edildiğinde ısıtıcı sıvının dolaştığı bütün malzemeler korunmaya alınmış olur.  K32 enjektesi test pompası ile yapılır.

K32 Donmaya karşı koruma sağlamaz.

K32 Korozyon ve kireç önleyici bir katkı maddesidir.

 

HR- Yerden Isıtma ve Isıtma Sistemleri Temizliği

yerden ısıtma ve ısıtma sistemleri korozyon önleme ve koruma sıvısı

HR-Yerden ısıtma hatları temizleme

Yerden ısıtma ve ısıtma tesisatlarında kollektör , boru , vana ve tüm ekipmanların temizliği için kullanılır.

Tesisat da bulunan 100 litre su için 1 litre ürün kullanılır.

Isıtma tesisatının boru hatlarının , yerden ısıtma tesisatlarında sistem içerisindeki kireç , pas ve çamur birikintilerini çözerek sistem verimini artırır. Tüm tesisat malzemelerinde kullanılır.

Ambalaj : 5 litre , Made In Germany

HR eski yerden ısıtma sistemlerinin temizliğinde kullanılır.

Yerden ısıtma sisteminde herhangi bir koruyucu yoksa zamanla tortulaşma , demir hatlarda paslanma ve korozyon oluşur.

HR bunların sistemden temizlenmesini temin eder.

HR test pompası ile sisteme enjekte edilir.

Minumum 24 saat süreyle sistem 45-50 C sıcaklıkta çalıştırılır ve sirkülasyon yaptırılır.

24 saat sonunda sistemdeki kirli su tamamen boşaltılarak yıkanır.

HR temziliğinden sonra K32 koruyucu sisteme enjekte edilir.

   

 

Yerden ısıtma sistemlerinin korozyon ve  dondan koruma ... MODPAN TERMSOL

 

MODPAN Termsol sadece yeni tesisatlarda kullanılır.

 

Yerden ısıtma sistemleri iyi bir kurulumla uzun yıllar sorunsuz olarak çalışabilir. Sistem kurulumu ömür açısından çok önemlidir. Sistem kurulumunda EVOH oksijen bariyerli boru kullanılırsa korozyon daha az oluşacak ve sistem çok uzun süre sorunsuz olarak çalışacaktır. Sisteme eklenen suyunda önemi de büyüktür. kireçli su ve sürekli değiştirilen su büyük sorunlar yaratır.

Her türlü önleme rağmen tortu birikmesi , kireçlenme ve korozyon oluşmuşsa sistem verimi düşecektir. Sistem veriminin yıllar içerisinde düşeceği hesaplanarak sistem dizaynı yapılmalıdır.

 

ESKİ YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI :

Uzun yıllardır kullandığınız yerden ısıtma sistemlerinde tortu birikmesi en büyük sorundur. Eğer kullandığınız su kireçli bir su ise metal yüzeylerde kireçlenme de oluşmuş olabilir. Sistem tamamen kapalı devre çalıştığından hangi bölgede ne tür sorunlar yada tıkanmalar olduğunu görmeniz imkansızdır.

Bu tür sistemler özel karışım sıvısı ile temizlenir. Sistem içerisindeki bütün tortuların ve yapışmış kireçlerin çözünmesi sağlanır. Kireçlenme özellikle kollektörlerde büyük sorunlar yaratabilir. Oda termostatlı sistemlerde kontrol kireç nedeniyle devre dışı kalabilir.

 

YENİ YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN YERDEN ISITMA SİSTEMİ İÇİN KORUYUCU SIVI

 

Yerden ısıtma sistemlerindeki bakım periyodu diğer ısıtma sistemlerine göre daha uzundur.

Yerden ısıtma sistemlerinde kirleticiler radyatörlü sistemlere  nazaran daha azdır ve bu nedenle daha uzun süre bakım gerektirmeden ısıtma işlevini yerine getirirler.

Tesisatın malzemelerine göre bu süre kısalıp uzayabilir. Eğer demir tesisat ve çelik , döküm kalorifer kazanı kullanılıyorsa kısa zamanda sistemde çamurlaşma başlayabilir.

Kombi , ısı pompası gibi suyun kapalı devresi temiz ısıtıcılarla donatılmışsa en az 5 yıl bakım ve temizlik gerektirmeden sisteminizi kullanabilirsiniz.

 

 

Yerden Isıtma Sistemlerinin Uzun Ömürlü Olması İçin Neler Yapılmalıdır ?

Sistemin kurulumu yapılıp testleri yapıldıktan sonra MODPAN TERMSOL ile uygun karışımlı sıvı doldurulmalıdır.

Yerden ısıtma sistemlerine doldurulan sıvı sistemde bir arıza oluşmadığı sürece ömür boyu ısıtma yapacağından olabildiğince temiz olmalıdır.

Mümkünse arıltılmış sıvı karışım kullanılmalıdır.

 

Yerden Isıtmanın Dondan korunması ?

Boru ve tesisat için don tehlikesi var ise MODPAN TERMSOL kullamılır. Sisteme belirli oranda karıştırılır ve ömür boyu boşaltılmaz.

 

Yerden Isıtma Sistemin Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır ?

Yerden ısıtma sistemi uzun süre bakım gerektirmeden çalışabilen sistemler olmasına rağmen : diğer aksamlar nedeniyle tıkanma yada çamurlaşmadan dolayı verimlerinde düşme olabilir.

Sistemin temizliği özel tortu ayırıcı makinalar vasıtası ile yapılır. Sistem temziliğinden sonra MODPAN TERMSOL sıvı karışımı ile çalıştırlır.

 

yerden ısıtma için termik sıvı

MODPAN TERMSOL Nedir ?

Kapalı devre ısıtma ve serinletme sistemleri için korozyon önleyici , kaynama ve donma noktası iyileştirici bir sıvı katkıdır. Ayrıca termik olarak iletkenliği artırdığı için aynı sıvı miktarı ile daha fazla enerji aktarılır.

 

MODPAN TERMSOL Katkı Maddesi Kullanım Yerleri :

Borulu yerden ısıtmada  dolaşım sıvısı katkısı

Duvardan ısıtmada dolaşım sıvı katkısı

Termik Güneş Enerjisi Sistemleri

Fan Coil Sistemleri

Radyatörlü ısıtma sistemleri

 

MODPAN TERMSOL Yerden Isıtma Katkı Maddesinin Avantajları :

Ekonomik ve kullanımı kolaydır . Direk dolaşım suyuna ilave edilir.

Korozyon oluşumunu azaltır.

Daha az sıvı dolaşımı ile aynı ısıtma sağlanır.

Don dayanımını artırır.

Sistemde çözünme azalır böylelikle çamurlaşmada azalır.

 

MODPAN TERMSOL Zemin Isıtma  Katkısı Sarfiyat / DOZAJ

Sistemin diğer tamamlayıcıları gözönüne alınarak dozaj hesabı yapılır.

 

Donma Noktası :

-65 C ( % 100.de )

 

MODPAN TERMSOL Yerden Isıtma Katkı Sıvısı Görünüm / Renk :

Açık Mavi Sıvı

 

MODPAN TERMSOL Ambalaj :

5 Kg. Plastik Bidon

 

   

 Teknik Malzeme İş Merkezi.1348 Sok. No: 3 / A   Halkapınar – IZMIR-TR
           Tel : + 90 (232) 458 32 52 (PBX )      Fax: +90 (232) 458 32 54     

 

 

-

-