-

-
-

endüstriyel ısıtma ürünleri

Her zaman Üretenin yanındayız...

Endustriyel Isıtma , Serinletme ve Proses Isıtma -Soğutma Çözümlerimiz

Endüstriyel ürün ve hizmetlerimiz :

 

Tank ısı koruma :

 

Büyük tanklarda yüksek miktarlarda hassas maddelerin depolandığını göz önünde bulundurursak, bu tip depolarda istenilen sıcaklığın, tüm sene boyunca hava koşullarından bağımsız olarak sağlanması elzemdir. Tanklar için en esnek ve verimli çözüm, DEVI elektrikli ısıtma kablolarıdır.

Uzun süredir endüstrinin ve boruların güvenliği için ısıtma sistemleri sunmaktayız. Donmadan koruma sistemleri; benzin, petrol veya yangın suyu tankları gibi tarım ve endüstriyel sektörlerde kullanılan çeşitli borular, tanklar ve depolar için kullanılabilir.

Maddelerin içerideki kolay geçişini sağlamak için, sıcaklığın gereken seviyenin altına düşmesini engellemek amacıyla boruların ve tankların donmaya karşı korunması gerekebilir. Tanktaki katı atıklar, pıhtılaşma veya donma hasarı ile ilgili problemlerin engellenmesi amacıyla sıcaklığın belirli bir minimum seviyesinin altına inmesinin engellenmesi de önemlidir.

Sıcaklığın sabit tutulması gerekiyorsa, tank yalıtımlı olsa bile düşük sıcaklıkların veya buzun yarattığı riskin önüne geçilmesi için yalıtımdan kaynaklanan ısı kayıpları kompanse edilmelidir. Bu işlem DEVI ısıtma kablolarının borulara ve tanklara eklenmesi ile gerçekleştirilebilir.


Havaalanında Kullanım :

 

Kalabalık havaalanları, genellikle yolcularının kış mevsimindeki güvenlik ve konforu için özel çözümler talep etmektedir. Havaalanları, sadece uzun yolculuklarda yolcularının konforunu sağlamanın dışında hava koşullarından bağımsız olarak uçakların güvenliğini de sağlamalıdır. Apron asla kaygan olmamalıdır ve uçuş pistindeki tüm çizgiler görünür olmalıdır. Apronlarda ve uçuş pistleri, DEVI elektrikli dış ortam ısıtma kullanılarak buz ve kara karşı korunabilir ve günlük işleyiş daha güvenli ve daha zahmetsiz hale getirilebilir.

Aynı şekilde hastaneler için acil durum helikopter pistlerinin, hastalar için özel, güvenlik ve sağlık hizmetleri gereklilikleri mevcuttur. Bu gibi acil durum helikopterleri insanların hayatını kurtarmaktadır. Bu nedenle helikopterler için temiz ve kuru iniş alanları çok önemlidir. DEVI ısıtma kabloları, hava şartlarından bağımsız olarak mümkün olan en iyi koşullarda hızlı ve güvenli bir kalkış ve iniş sağlamaktadır.

Pek çok uluslararası havaalanı ve yerel helikopter pisti DEVI güvenilir ısıtma çözümleri ile donatılmıştır. Bu sayede uçuşların güvenliği garanti altına alınmıştır ve pistler her zaman kullanılabilir hale gelmiştir.
 

Soğuk hava deposu koruyucu

Soğuk hava deposundaki zemin yapısının ısıtılması, soğuk hava depolarındaki veya buz pisti stadyumlarındaki zemin şartlarından dolayı yapının yıkılmasını engellemek için gereklidir.

Sıcaklığın sürekli –20 ve –30°C (veya daha düşük) arasında seyrettiği soğuk hava depolarında soğuk, zemin iyi yalıtımlı olsa bile yine de çevreyle etkileşimde olacaktır ve soğuk hava deposunun temeline nüfuz edecektir.

Soğuk hava depoları konstrüksiyonunun korunması için zemine, yapının temelindeki yalıtımın altına veya kapı çerçevesi içerisine elektrikli ısıtma kabloları kurulmalıdır.

Yoğuşmaya karşı zemin koruyucu

Soğuk hava depoları ile ısıtılmış odalar arasındaki kapı boşluklarında, kapıların açılıp kapanmasıyla meydana gelen sürekli olarak soğuk ve sıcak hava geçişleri sebebiyle yoğuşmuş su oluşabilir. Bu durum zeminde tehlikeli buz oluşumlarını meydana getirebilir; bu nedenle, bu alanlardaki zeminin buz oluşumundan korunması için ısıtılması gerekmektedir. Soğuk havanın ısıtılan alanlara akışını sınırlayarak konfor seviyesinde ilavede bulunacaktır.

Zeminler

Sıcaklığın sürekli –20 ve –30°C (veya daha düşük) arasında seyrettiği soğuk hava depoları, zemin iyi yalıtımlı olsa bile çevreyle etkileşimde olacaktır. Temel ve zemin alanı gibi yer/toprak ile temas halinde olan malzemeler, soğuğu emecektir ve toprak zemininin donmasına sebep olacaktır. Toprak zeminindeki sulu içerik genleşecektir ve önemli derecede donma erozyonu hasarına yol açacaktır. Aynı problem yapay olarak dondurulmuş buz pisti stadyumlarında da görülebilir. Bu sorunlardan DEVI'nin donmadan koruma sistemi ile kaçınılabilir.
 

1. Proses hatları ısı koruma :

2. Kar buz engelleme sistemleri

3. Tank ısı koruma

 

Endustrimize enerji verimliliğini göz önüne alarak ısıtma , serinletme , havalandırma , alternatif enerji konularında hizmet vermekteyiz.Özellikle ısı pompası ile ısıtma , sıcak su ( maksimum 55 C ) ve serinletme ihtiyaçlarını bütün olarak ele alıp çözüm üretiyoruz.

Endustriyel tesislerde ısıtma sistemine karar verilmesi için birçok sistemin aynı anda değerlendirilmesi gerekmektedir. Isıtma ihtiyacı , sıcak hava apareyleri , fan coil cihazları , radyant ısıtıcılar yada yerden ısıtma sistemi ile karşılanabilir. Fabrikalar , montaj alanları , depolama alanları , uçak hangarları , yapı marketler , atölyeler , alışveriş merkezleri gibi tesislerin ısıtma çözümlerinde bütün alternatifler karşılaştırılarak doğru seçimler yapılmalıdır.

Bu tür alanlar genellikle yüksek tavanlı olarak inşa edilmektedirler.

Sıcak hava apareyleri ısıtılan havanın mahal içinde sirküle edilmesiyle ısıtma işlemini gerçekleştiriler ve hızlı ısıtma sağlar fakat ısınan havanın hızla yükselmesi nedeniyle tavanda ısı birikmesi oluşur buda enerjinin tavan ve tavana yakın bölgelerden kaçmasına ve fazla enerji harcanmasına sebep olur. Asıl ısıtılması gereken taban bölgesi soğuk olarak kalır. İnsanların çalıştığı bölgenin ısıtılması için yüksek debi ve üflemeli cihazlar kullanılmalıdır.Buda çok fazla enerji harcanması gerektirmektedir ve sağlık açısından birçok sorunlar yaratır.

Radyant Isıcılar ışıma yöntemi ile ısıtma sağlarlar.Ortamdan çok kütleler ve insanlar ısıtılır. Sıcak hava apareylerinden daha konforludurlar ve sağlık açısından daha uygundurlar. Bölgesel ısıtma sağlamada çok başarılı bir sistemdir.Bina içerisinde hava sirkulasyonu yapmadıklarından daha sağlıklı olduğu söylenebilir.En büyük olumsuz yanı ışımanın olmadığı yada etkilemediği alanlarda ısıtma sağlanamaz.

Yerden Isıtmada ( Tabandan ısıtma ) mahalın tamamı ısıtıcı elaman olarak kullanılır.Tabandan ısıtma inşaat aşamasında iken yapıldığında ek bir şapa gereksinim duyulmadan mükemmel ısıtma sağlanır. Bina yüksekliği ne kadar fazla olursa olsun sadece üretim alanlarında istenilen konfor şartları sağlanır. Çok büyük enerji tasarrufu sağlanır. Her türlü alternatif enerj kaynağı rahatlıkla kullanılır. Endustriyel ısıtma sahalarında taban döşeme malzemesinden alınan enerji % 70 civarında ışıma % 30 taşıma yöntemi ile gerçekleşir.Sadece üretimin yapıldığı alanı ısıttığından tavanda ısı yığılması meydana gelmez. Yerden ısıtma çok küçük hava sirkulasyonu yarattığından sağlık ve üretim açısından hiçbir yan etkisi yoktur. Sistem ortamda hiç ses yapmadan çalışır bu yüzden psikolojik olarak olumlu etkiye sahiptir. Düşük sıcaklıkla besleme yapıldığından ( 35-45 C ) hertürlü alternatif enerji kullanılabilir ve bu sayede önemli oranda işletme masrafları düşürelebilir. Bütün bu sebeplerle diğer ısıtma sistemlerine nazaran ortalama % 50 daha az enerji ile ortamlar ısınır.

Endustriyel Enerji Verimliliği Çözümü 1 / Isı Pompası ile ısıtma , serinletme , havalandırma , sıcak su

Endustide eneji tüketiminin azaltılması için daha çok dikey toprak ( sondaj ) tipi ısı pompası kullanmaktayız. Prosesde , sıcak su elde etme yada bina ısıtma ve soğutmasında çok büyük enerji tasarrufu sağlamaktayız.Küçük kapasiteler için ılıman bölgelerde hava kaynaklı ısı pompası kullanılabilir.

 

Endustide eneji tüketiminin azaltılması için daha çok dikey toprak ( sondaj ) tipi ısı pompası kullanmaktayız. Prosesde , sıcak su elde etme yada bina ısıtma ve soğutmasında çok büyük enerji tasarrufu sağlamaktayız.Küçük kapasiteler için ılıman bölgelerde hava kaynaklı ısı pompası kullanılabilir.

 

Toprak kaynaklı ısı pompası ile projendirilip uygulanmış örnek makina dairesi

 

Toprak kaynaklı ısı pompaları ile 1 enerji harcayıp 5-7 katı enerji alabilmekteyiz. Projelendirmeden uygulamaya kadar tamamını firmamız ve partner ısı pompaları üreticilerinin tecrübelerinden yararlanmaktayız.Cihazlarımızın minumum COP değerleri 5.0 .dir.Enerji verimliliği konusunda emsalsiz bir çözümdür. Doğalgaza göre en az % 50 daha az enerji tüketimi sağlamaktayız.Elde ettiğimiz enerjiyi proses ısıtmasında , bina ısıtmasında ve sıcak su elde ile serinletmede : uygun dizayn ile kullanmaktayız.

 

Toprak kaynaklı ısı pompaları ile 1 enerji harcayıp 5-7 katı enerji alabilmekteyiz. Projelendirmeden uygulamaya kadar tamamını firmamız ve partner ısı pompaları üreticilerinin tecrübelerinden yararlanmaktayız.Cihazlarımızın minumum COP değerleri 5.0 .dir.Enerji verimliliği konusunda emsalsiz bir çözümdür. Doğalgaza göre en az % 50 daha az enerji tüketimi sağlamaktayız.Elde ettiğimiz enerjiyi proses ısıtmasında , bina ısıtmasında ve sıcak su elde ile serinletmede : uygun dizayn ile kullanmaktayız.

 
 

Partner üretici firmaların patentli ürünleri ile çok uzun ömürlü çak az enerji tüketen çok uzun ömürlü sistemler kurmaktayız.

 

 

Borulama ve kollektörler uluslararası standartlar ve uygulamalar dikkate alınarak yapılır.

 

Kullandığımız enerji boruları patentli teknoloji ile üretilmiş fabrikasyon olarak sonlandırılmış eksiz borulardır.

 

Endustriyel proseslerde 55 C ve 65  C sıcaklığa kadar ısıtma yada sıcak su , 7 C soğuk su ihtiyaçlarını karşılamaktayız.Elde ettiğimiz bu enerjiler için kaynağımıza bağlı olarak ısı pompası makinalarımız 1 enerji harcamasına karşın 4 ila 7 kat fazla enerji üretmektedir.

 

Endustriyel Enerji Verimliliği Çözümü 2 / Güneş Enerjisi İle Sıcak Su Üretimi

 

Heat Pipe gazlı güneş enerjisi toplayıcıları ile proses sıcak suyu yanında , kullanım sıcak suyu ve ısıtmaya destek vermekteyiz. Heat pipe güneş toplayıcıları yüksek verime sahip 4 mevsim kullanılabilen enerji toplayıcılardır.Kışın dahi yüksek verimlerle çalışmaktadır.

 

Termik ve fotovoltaik Güneş Enerjisi hizmetlerimiz için www.gunesenerjisi.com sitemizi ziyaret ediniz.

 

 

Heat Pipe güneş tüpleri -30 C dış ortam sıcaklığında dahi donmaya karşı dirençlidir. Büyük sistemlerde kullanım için uygun ürünlerdir.

 

hijyenik boyler

 

Güneş enerjisi sistemlerimizde kullandığımız sıcak su depolama sistemlerimiz korozyon korumasına sahiptir. Emaye kaplamalı iç yüzeye sahip olup çok iyi yalıtım değerleri vardır. Tek serpantinli veya çift serpantinli modeller ile 2000 Litre hacime kadar depolama yapabilmektedirler. Güneş enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda ek destek ısıtıcı ile ısıtma imkanı vardır.

   

Endustriyel Enerji Verimliliği Çözümü 3 / Elektrik Kablolu Proses Isıtma ve Sıcaklık Koruma

Boru ısıtma , tank ısıtma , donma önleme , rampa ısıtma , yol ısıtma , merdiven ısıtma , bekçi kulubeleri ısıtma , ofis ısıtmada konforlu çözümler sunmaktayız.

   

Boru ısıtma , tank ısıtma , donma önleme , rampa ısıtma , yol ısıtma , merdiven ısıtma , bekçi kulubeleri ısıtma , ofis ısıtmada konforlu çözümler sunmaktayız

kablolu ofis ısıtma

 

endustriyel termostat

Endustriyel Tip Uzak sensörlü

pano tipi termostat 0-40 C ,

0-60 C ve 0-120 C olmak üzere farklı

çalışma aralıkları vardır.Isıtlan alan ile termostat arasındaki iletişim uzak sensör sayesinde gerçekleşir.Termostatımız pano içerisine monte edilir.

 

endustriyel dijital termostat

      Isıtıcı kablolarımız ofis ve endustriyel proses alan ısıtılması yanında boru sıcaklık koruma ve proses tanklarının ılık tutulması amacıylada kullanılır. Bütün kablolarımız manyetik alan korumalı ve çelik zırhlıdır.

çelik zırhlı ısıtma kablosu , endustriyel ısıtma kablosu

Isıtma kablolarımız manyetik alan

korumasına sahiptir.Isıtma kablolarımızın

üzerinde çelik zırh mevcutdur.

 

 

 

KONERJİ Müh.Isı Sist.Ltd.Şti.

1348 Sok. No: 3 / A         Yenişehir – IZMIR-TR
           Tel : + 90 (232) 458 32 52 ( Pbx )           Fax: +90 (232) 458 32 54 
  

 

Bizim Tecrübemiz Sizin En Büyük Güvenceniz Olacaktır.

-

© Sitede bulunan fotoğraf ve bilgiler firmamıza ait olup izinsiz kullanılamaz.İzinsiz kullnımda yasal işlem yapılacaktır... -