-

-


-

     
 

 

 

Yerden Isıtma Boru Çapları , 16 mm ve 17 mm boru , Boru Farkları , Boru Dirençleri

Yerden ısıtmada kullanılan boru çapları 16 mm , 17 mm , 20 mm.dir. Günümüzde en fazla 16 ve 17 mm çaplarındaki borular kullanılmaktadır.

20 mm çapındaki yerden ısıtma borusu ısı kayıplarının karşılanamadığı durumlarda kullanılır.

   

evoh oksijen bariyerli boru kesiti

YANDA EVOH OKSİJEN BARİYERLİ BİR BORUNUN KESİTİ GÖRÜLMEKTEDİR.

Bazı üreticilerde EVOH oksijen bariyeri borunun dışında bazılarında ise içindedir.

EVOH oksijen bariyerinin görevi sisteme oksijen alışverişini durdurmaktır.

DANFOSS borularda ise EVOH oksijen bariyeri üzerinde ek bir koruma tabakası daha vardır.

yerden ııstmada 16 yıllık uzmanlık

 

16 ve 17 mm boru çaplarında neler değişmektedir ?

16 ve 17 mm yerden ısıtma borularında çapın değişmesi nedeniyle su debileri değişir .17 mm boruda daha fazla su akışı olduğu için taşınan ve iletilen enerjide fazla olacaktır. Boru hesaplamaları üretici firmanın verileri ile yapılmalıdır. Bazı boruların ısı iletim katsayıları daha yüksek olabilmektedir. Isı iletim katsayısının yüksek olduğu borularla daha fazla ısı aktarımı yapılabilmektedir.

Yerden ısıtmada bütün hesaplamalar ısı kaybı ile başlar.

Isı kaybı miktarı belirlendikten sonra boru miktarı ve döşeme şekillerinin hesabı yapılır.

Döşeme şekillerinde birçok değişken olduğundan hesaplamalarda MMO yayınlarındaki veriler kullanılabilir.

Bazı firmalarda ise bilgisayar hesap programı ile oda bazında döşeme şekilleri çıkartılabilmektedir.

Yerden ısıtma hesabı ve uygulaması uzmanlık gerektiren bir iş olduğundan öncelikle doğru projelendirme yapılmalıdır.

16 mm boru direnci 17 mm boruya göre daha yüksektir. Daire yada müstakil bir evde bu direnç önemli oranda fark yaratmamasına rağmen büyük metrelerde önemli olabilir.

Boru Dirençleri ve Sirkülasyon Pompası Seçimi ?

Üretici firmaların boru direnç eğrileri olmadan pompa seçimi yapılması uygun değildir.

.Yerden ısıtma sisteminde en uzun hatta göre boru dirençleri hesaplanır ve buradan sirkülasyon pompası seçimi yapılır.

Geçmiş yıllarda cihaz çalışma aralıkları 60/50 C olarak seçilmekteydi , günümüzde ise bu oran 45/40 C hatta 40/35 C aralıklarına kadar inmiş olup sirkülasyon pompası seçimi karmaşık hale gelmiştir.

 

Her sistemde çalışma aralıkları farklı olacağından sistemin bütünü gözönüne alınarak üretici firma katologlarından doğru seçim yapılmalıdır.

Boru dirençleri ve pompa seçimleri uzman ısı mühendislerince yapılmalıdır.

   

Her Grup İçin Boru Uzunlukları Seçimi ?

Her hat için boru uzunlukları sistemin bütünü dikkate alınarak yapılır. Bir daire yada müstakil orta büyüklükteki evler için standart kombi , kazan yada ısı pompası sirkülasyon pompalarının verileri gözönünde bulundurularak yapılır. Burada sınırlayıcı olan cihaz sirkülasyon pompalarıdır.

Diğer büyük projelerde sirkülasyon pompası projeyi yapan mühendisçe seçilir.

   

Boru Direnci Neye Göre Değişir ?

Isıtma sistemlerinde boru dirençleri ;

1. Boru çapına

2. Sıvı akış hızına

3. Boru uzunluklarına

4. Sistemde bulunan armatür ve fittings sayısına ve tipine göre değişir.

   

Yanda KILMA FLEX PE-RT borular için akışkan hızına bağlı boru dirençleri görülmektedir.

 

Sistem seçimlerinde bu eğriler gözönün de bulundurularak seçim yapılır.

 

Sistem seçimleri uzman ısı mühendislerince yapılmalıdır.

KILMAFLEX borular için akış hızına bağlı boru dirençleri

 

danfoss yerden ısıtma boruları , danfoss evoh oksijen bariyerli boru

DANFOSS YERDEN ISITMA BORULARI

EVOH Oksijen bariyeri ortada olduğundan koruma altındadır.

Isıtma gerektirmeden döşenebilir. Buda işçilikten tasarruf sağlar.

200- 250 yada 500 mt.lik kangallarda satılır.

DANFOSS Almanya tesislerinde üretilmektedir.

Soğuk döşeme 5 C hava sıcaklığına kadar geçerlidir.

 

 

 

 Teknik Malzeme İş Merkezi 1348 Sok. No: 3 / A   Yenişehir – IZMIR-TR
           T : + 90 (232) 458 32 52 (PBX )         Fax: +90 (232) 458 32 54 

 

-

-